ห้องพัก

เช็คอิน 15:00 น. - 21:30 น. / เช็คเอาท์ 10:00 น
ผู้เข้าพักที่ใช้ระบบนำทางรถยนต์ควรใช้รหัสแผนที่: 0288773311
จะใช้บัตรเครดิตเพื่อประกันการจองเท่านั้น เมื่อชำระใบแจ้งหนี้ที่พักรับชำระเป็นเงินสดเท่านั้น (เป็นเงินเยนญี่ปุ่น)